1103 Arvi Karotam

1103 Arvi Karotam

Anija vallavanem

Harju- ja Raplamaa


Info

Olen kogu oma teadliku elu seisnud Isamaa rahvuslik-konservatiivsest maailmavaatest tulenevate põhiväärtuste – eesti keele ja kultuuri säilimise, tugeva perekonna, looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise ning kodanike kaitsetahtel põhineva iseseisva kaitsevõime eest.

1991. aastal asutasin reisibüroo Hermann Reisid, mis täna kannab pärast omaniku vahetust nime CWT Kaleva Travel. Uue sajandi alguses olin 5 aastat diplomaatilisel tööl Brüsselis, neist kolm aastat Riigikogu alaline esindaja Euroopa Parlamendi juures.

Aastatel 2008 – 2016 juhtisin ligi 3000 liikmega mees- ja poistekoore ühendavat Eesti Meestelaulu Seltsi. Selts on algatanud mitmeid eesti rahva jaoks olulisi üritusi, mille eest seltsi juhina vastutasin – meeskooride osalemine EV aastapäeval pidulikul lipuheiskamisel Pika Hermanni torni, laulupeo tuleteekonna ja Emadepäeva piduliku kontserdi ning koostöös Eesti Kaitseväega Tartu rahulepingu aastapäeva kontsert-vastuvõtu korraldamine. Lisaks vastutasin paljude võistulaulmiste korraldamise ja õnnestumiste eest. Olin seltsi juhina kahe suure rahvusvahelise mees- ja poistekooride festivali peakorraldajaks. Olen meeskoorilaulja aastast 1971.

2017. aastal valiti mind meeskoore ühendava Põhjamaade Lauljate liidu asepresidendiks. Olen valitud mitmete Põhjamaade tippkooride ja meeskooriliitude ning Eesti Meestelaulu Seltsi auliikmeks.

2013. aastal valiti mind avaliku konkursi korras Anija vallavanemaks. Seadsin selles ametis ennekõike eesmärgiks pöörata vallavalitsus oma tegevusega näoga rahva poole ja tuua vald oma arengus 21.sajandisse. Viie aasta jooksul on investeeritud kolm korda rohkem kui eelneva 15 aasta jooksul. Euroopa Liidu vahendite toel on renoveeritud Kehra ja valla taristut, rajatud üle 5 kilomeetri kergliiklusteid, renoveeritud kolm valla lasteaeda ja Kehra Tervisekeskus, Kehra staadion ja ehitatud uus Aegviidu spordisaal. Juhtisin ka Anija valla ühinemist Aegviidu vallaga.

Euroopa Liidu rahade toel restaureeritakse 2020. aasta kevadeks vallale kuuluv Anija mõisakompleks. Nendele lisaks olen algatanud ja toetanud mitmeid kogukondi ühendavaid projekte, nagu “Aasta tegija” ja “Kauni kodu” konkurss ning “Anija Lüliti”.

Olin Vabadussõja Kehra lahingu mälestussamba taastamise eestvedajaks. Sammas avati Lahinguväljal lahingu 100. aastapäeval 6.jaanuaril 2019 taastatud soomusrongi “Wabadus” toel võidetud lahingu lavastusega.

E-post: arvi.karotam@emls.ee

Mob: 5014 914

Mille eest seisan

Toetudes oma pikaajalisele kogemusele avalikus, mittetulundu- ja erasektoris, soovin Riigikogu liikmena kaitsta Isamaa põhiväärtusi ja toetada erakonna valimisprogrammi elluviimist ning vajadusel kandma ka valitsusvastutust. Ühtlasi soovin kaasa aidata Eesti rahva jaoks oluliste erakonnaülese aluspõhimõtete kokkuleppe sõlmimisele.

Isamaa on meiega! Vali Anija mees, kes seisab Sinu ja Su väärtuste eest!