1100 Heiki Hepner

1100 Heiki Hepner

Kohila vallavanem, Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Harju- ja Raplamaa


Info

Olen sündinud 1966. aastal Haapsalus metsamehe perre kolmanda pojana. Haapsalus möödus minu lapsepõlv ja koolitee, mis lõppes 1984. aastal Haapsalu I Keskkooli lõpetamisega. Kuna Haapsalu ja vehklemine on sünonüümid siis jõudsin minagi vehklemises Eesti noortekoondisse. Edasisele sportlaskarjäärile tõmbas kriipsu peale nõukogude armee.

Haapsalu metskond, kus töötas isa ja üks vendadest, pakkus juba keskkooli päevil võimalust metsaga lähemat sinasõprust luua. Seepärast oli üsna loomulik haridustee jätk Eesti Põllumajanduse Akadeemia metsandusteaduskond. Kaheksakümnendate lõpp oli vaieldamatult põnev aeg. Aktiivselt sai osaletud muinsuskaitse liikumises, koos mõttekaaslastega asutasime Eesti Metsaüliõpilaste Seltsi, mille esimeseks esimeheks oli mul au olla.

Metsateadus on mind jätkuvalt köitnud. Selle üheks põhjuseks on enesetäiendamise vajadus, aga teisalt ka metsa ja metsanduse tähtsus meie riigile. Mets on Eesti jaoks kõige olulisem ökosüsteem ja metsandus väga-väga oluline majandusharu. 2002. aastal kaitsesin Eesti Maaülikoolis teadusmagistrikraadi metsanduses ja hetkel õpin doktorantuuris.

Raplamaale Kohila valda tulin pärast Eesti Põllumajandusülikooli lõpetamist 1991. aastal, kui minust oli saanud diplomeeritud metsamees Minu esimeseks töökohaks oli Sutlema metskond ja ametiks abimetsaülem. Hiljem olen riigimetsas töötanud erinevatel ametikohtadel, olnud RMK-s konsultatsiooniosakonna juhataja, peametsaülem ja haldusdirektor. 2008. aastal siirdusin erasektorisse. 2011. aastast alates täidan Kohila vallavanema kohuseid ja samast ajast olen kuulunud ka Raplamaa Omavalitsuste Liitu. 2017. aastast alates olen Raplamaa Omavalitsuste Liidu esimees.

Olen abielus ja kahe tudengist poja isa. Minu pere on kasvanud algusest peale Kohila vallas Raplamaal ja möödunud 28 aastaga olen tugevalt oma juured Kohila valla paesesse pinnasesse ajanud ning kasvanud Raplamaa külge.

Lisaks oma lähedastele armastan Eesti loodust ja eriti meie eriilmelisi metsasid. Minu kirg on dendroloogia ja minu dendropargis kasvab enam kui 300 liiki erinevaid puid ja põõsaid. Aastatel 2008-2012 olin Eesti Metsaseltsi president. Käesoleval ajal kuulun väikemetsaomanikuna MTÜsse Ühinenud Metsaomanikud. Olen Kohila Jahimeeste Seltsi ja Eesti Metsateenijate Ühingu liige.

E-post: heiki.hepner@eesti.ee

Mob: 5027325

Facebooki leht