1112 Madis Kübar

1112 Madis Kübar

ettevõtja

Harju- ja Raplamaa


Mille eest seisan

„Riigil ei saa olla kahte tulevikku, mis seisavad seljad vastamisi!“

Selle tsitaadi autoriks on meie president Lennart Meri. See on lihtne ja loogiline lause, mille väärtust suudab hinnata igaüks. Hoolimata sellest ei suudeta tihti märgata, et reaalsuses käitume pragmaatilise kasu saamise nimel hoopis vastupidiselt. Aga just vastandumine ehk teadlikult eri suundadesse vaatama sundimine on trend, mida osad poliitilised jõud on ühiskonda juurutamas. Jah selle abil on võimalik värvida elu must-valgeks. Aga me teame, see lihtsalt ei ole võimalik ega õige, elu on palju kirjum kui küsimus heast ja kurjast.

Riigikogu valimiste kõige olulisemaks küsimus saab olla ainult üks ja see on küsimus meie riigi tulevikust. Selle aasta märtsis kujundame oma riigi tuleviku, mitte ainult neljaks vaid mitmeteks järgnevateks aastateks. Täna me seisame silmitsi palju olulisemate probleemidega kui seda on samasooliste kooselu seadustamine või põhimõtteline ränderaamistiku toetamine. Ettevõtlik ja töökas vene või araabia keelt kõnelev naaber, kes on valinud oma perekonnale elupaigaks Eesti, on ühiskonnale kasulikum, kui kibestunud „õige eestlane“, kelle majanduskasvu sünonüümiks on valge rahalaev ei kuskilt.

Edukas saab olla ainult ettevõtlik ja kaitstud Eesti. Läbi selle on võimalik meil pakkuda inimestele vajalikku eneseteostust alates kultuurist kuni rahvusvahelise ettevõtluseni. Lõpetame ettevõtjate ja ettevõtlike eestlaste kiusmaise. Loobume liigsest bürokraatiast, lõpetame maksudega mängimise. Kontorilaud ei tohi olla barrikaad meie murede ja meie riigi vahel. Meie vabadus on hindamatu ja selle pealt ei tohi kokku hoida. Tuleb investeerida nii kaitsevõimekusse kui partnersuhetesse.

Oleme muutunud kiuslikeks ja seda tänu teemadele, mis on emotsionaalselt tundlikud, aga tuleviku võtmes siiski mitte määrava tähtsusega. Tõstame oma riigi ja rahva jõukust ja kindlustame vabadust, siis on võimalik meie lastel kasvada keskkonnas, mis on turvaline, täis erinevaid võimalusi ning mille vahendid on eneseteostuseks piisavad!

Mulle on oluline ja ma seisan:
– vaba turumajanduse poolt ning kasvava ümberjagamise ja riikliku reguleerimise vastu,
– erastamise ja erasektori investeeringute ja tootlikkuse kasvu poolt ning laieneva riigikapitalismi vastu,
– maksurahu poolt ning uute maksude ja maksutõusude vastu,
– toetan vaba eraalgatusel ja initsiatiivil toimiva kodanikuühiskonna poolt ning kodanikuühenduste riigivõimust sõltuvuse kasvatamise vastu,
– turvalise ja inimeste huvides toimiva e-riigi poolt ja küberkuritegevuse vastu,
– uuringutel põhineva tasakaalustatud metsapoliitika ja üldise keskkonnapoliitika poolt ja ainuüksi emotsioonidel põhinevate otsuste vastu!

E-post: madis.kybar@isamaa.ee

Mob: 5291 379

Facebooki leht