Selguse huvides

Selguse huvides

Kaks kuud tagasi võttis Jõgeva Linnavolikogu vastu määruse nr 1. “Jõgeva Linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord”. See on kord, mille alusel makstakse palka abilinnapeadele, volikogu esimehele ja aseesimehele ning volikogu liikmetele hüvitist (linnapea palk määratakse eraldi otsusega). Novembris ei osanud keegi mulle öelda, kui palju selle määruse täitmine maksma läheb. 20. jaanuar sain vastuse:Volikogu esimehe vastus minu arupärimisele

Siia juurde mõned tähelepanekud:

1. 2014. aasta Jõgeva linna eelarve kogutulu väheneb 4,5% ehk 241 647 eurot võrreldes 2013. aasta kinnitatud eelarvega.

2. Uues eelarveprojektis plaanitakse linna hallatavate asutuste töötajate ja linnavalitsuse ametnike palgatõusu 5% alates 1. oktoobrist 2014. Töötasu tõusu ei plaanita neil inimestel, kes saavad riiklikult määratud miinimumpalka ning kelle tasu tõuseb Vabariigi Valitsuse otsuse kohaselt.

3. Tabelis näidatud määrad hakkasid kehtima 1. jaanuarist 2014.

4. Võrdluseks: Jõgeva Muusikakooli ja Kunstikooli kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäär on vanemõpetajal 594 eurot kuus. Lasteaedades on kõrgharidusega vanemõpetajatel alammääraks 685 eurot kuus. Linnaraamatukogu direktori-asetäitja töötasu alammäär on 544 eurot kuus ning kõrgharidusega vanemraamatukoguhoidjal 520 eurot kuus. Jõgeva Põhikooli kõrgharidusega huvijuhile on määratud 650 eurot alammääraks kuus.

Jõgeva linna 2014. aasta eelarve arutelu jätkub teisel lugemisel 30. jaanuaril kell 15.00 Jõgeva linnavolikogus.

Filed under: Jõgeva

social position

Jaga postitust