Aukohus

ERAKONNA AUKOHUS

1) valib oma liikmete hulgast aukohtu esimehe, kes korraldab aukohtu tööd ja võib sõnaõigusega osa võtta erakonna juhtorganite koosolekutest;

2) arutab Erakonna liikmete ja organite vahelisi tüliküsimusi seoses erakondliku tegevusega, auhaavamise süüdistusi, annab omapoolseid hinnanguid Erakonna valitavatele kogudele Erakonna liikmete tegevuse kõlbelise sobivuse asjus ning tõlgendab põhikirja vastavalt Erakonna volikogu poolt kehtestatud aukohtumenetluse korrale;

3) arutab erakonna organite (välja arvatud suurkogu ja volikogu) tegevuse kohta esitatud avaldusi, hinnates erakonna organite tegevuse kooskõla põhikirja ja programmiga ning suurkogu ja volikogu otsustega;

4) esitab suurkogule ülevaate oma tegevusest.

Aukohtule saad kirjutada: aukohus@isamaa.ee


Aukohtu liikmed


Avo Yprus_026_T VEEBI2400

Avo Üprus

aukohtu esimees

Mari-Ann Kelam_T (2)

Mari-Ann Kelam

Andres_Luus

Andres Luus

veetõusme

Rain Veetõusme

sandla

Erik Sandla

Vahur-jaakma

Vahur Jaakma

tubin

Andi Tubin

Meelis Liivlaid

Meelis Liivlaid

g-lehtmets

Gerly Lehtmets