Aukohus

ERAKONNA AUKOHUS

1) valib oma liikmete hulgast aukohtu esimehe, kes korraldab aukohtu tööd ja võib sõnaõigusega osa võtta erakonna juhtorganite koosolekutest;

2) arutab Erakonna liikmete ja organite vahelisi tüliküsimusi seoses erakondliku tegevusega, auhaavamise süüdistusi, annab omapoolseid hinnanguid Erakonna valitavatele kogudele Erakonna liikmete tegevuse kõlbelise sobivuse asjus ning tõlgendab põhikirja vastavalt Erakonna volikogu poolt kehtestatud aukohtumenetluse korrale;

3) arutab erakonna organite (välja arvatud suurkogu ja volikogu) tegevuse kohta esitatud avaldusi, hinnates erakonna organite tegevuse kooskõla põhikirja ja programmiga ning suurkogu ja volikogu otsustega;

4) esitab suurkogule ülevaate oma tegevusest.

Aukohtule saad kirjutada: aukohus@isamaa.ee


Aukohtu liikmed


Avo Yprus_026_T VEEBI2400

Avo Üprus
Aukohtu esimees
avoprus588@gmail.com 
tel. 502 0857

Mari-Ann Kelam_T (2)

Mari-Ann Kelam

Andres_Luus

Andres Luus

Priit_Humal

Priit Humal
Aukohtu aseesimees
priit@humal.ee
tel. 503 7227

Katrin_Heele_Anderson

Katrin Heele Anderson

Tarmo_Linnas

Tarmo Linnas

Pille_Lill

Pille Lill