Noored

Isamaa noorteühendus ResPublica on konservatiivne noorteorganisatsioon, kes tegutseb selle nimel, et meie järelkasv oleks laia silmaringiga, oma võimalustest teadlik, teotahteline ja elurõõmus.

Visioon

Isamaa noorteühendus ResPublica on kõige elujõulisem ja atraktiivsem noorteorganisatsioon Eestis, mis osaleb aktiivselt Eesti ühiskonnaelu korraldamises ning pakub ettevõtlikele ja poliitikahuvilistele noortele parimaid arenguvõimalusi.

Missioon

  • väärtuspõhise ja eetilise poliitilise kultuuri edendamine;
  • noorte kaasamine riigi ning ühiskonna kujundamisse;
  • noorte julgustamine ideede elluviimisel ning sellele mitmekülgne kaasa aitamine;
  • vastutustundlike, loovate ja ettevõtlike noorte arendamine.

Isamaa Noorteühenduse ResPublica kodulehe leiate siit – www.respublica.ee, kontaktaadress on info@respublica.ee.