Noor Isamaa

Isamaa noorteühendus Noor Isamaa on konservatiivne noorteorganisatsioon, kes tegutseb selle nimel, et meie järelkasv oleks laia silmaringiga, oma võimalustest teadlik, teotahteline ja elurõõmus.

Visioon

Isamaa noorteühendus Noor Isamaa on elujõuline ja atraktiivne noorteorganisatsioon Eestis, mis osaleb aktiivselt Eesti ühiskonnaelu korraldamises ning pakub ettevõtlikele ja poliitikahuvilistele noortele arenguvõimalusi.

Missioon

  • väärtuspõhise ja eetilise poliitilise kultuuri edendamine;
  • noorte kaasamine riigi ning ühiskonna kujundamisse;
  • noorte julgustamine ideede elluviimisel ning sellele mitmekülgne kaasa aitamine;
  • vastutustundlike, loovate ja ettevõtlike noorte arendamine.

Juhatus

– Siim Umerov, esimees siim.umerov@gmail.com, tel. +372 5332 2007
– Cassidy-Angel Kõiv, juhatuse liige
– Antonii Mikko Raimo Kuusk, juhatuse liige
– Henn Kaaleb Humal, juhatuse liige
– Reelika Kuriks, juhatuse liige, välissekretär
– Osvald Nigola, juhatuse liige
– Oto Tuul, juhatuse liige