On vaid

üks isamaa!

EESTLUSE ELUJÕUD

Isamaa valimisprogramm 2023

Eesti Vabariik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, ütleb põhiseadus. Isamaa maailmavaade toetub põhiseaduse preambulile. Rahvuse, keele ja kultuuri ning sajandite jooksul end tõestanud põhiväärtuste hoidmine on pidevat teadvustamist ja taasmõtestamist eeldav ülesanne. Riigi ja omavalitsuste – kogu avaliku sektori – jaoks on eestluse elujõulisuse hoidmine loomulik ja peamine ülesanne. Sama loomulikuks peaks see saama ka iga kodanikuühenduse, ettevõtte ja inimese jaoks. Eestluse elujõudu kannavad suures osas igapäevased pisiasjad, alates kasvõi isiklikust keelekasutusest.

Rahvus on tunnetuslik mõiste, mille lõpuni defineerimine ei ole mõistlik ega vajalik. Rahvuse kandmine hõlmab muuhulgas keele kõnelemist, kultuuri kandmist, enesemääratlust ja omaksvõttu teiste sama rahvuse kandjate poolt.

Eesti rahvuse säilimiseks läbi aegade on vaja inimesi, kes
kõnelevad eesti keelt,
kannavad eesti kultuuri ja
määratlevad end eestlasena.

Isamaa programm Riigikogu valimisteks aastal 2023 keskendub selle eesmärgi täitmisele. Isamaa läheneb valitsemisele seitsme teemavaldkonna kaudu, mis ühendavad enda alla ühisonna- ja poliitikaelu kõigis selle tahkudes.

RAHVUS, EESTLUS ja RIIKLUS on põhivaldkonnad, käsitledes peresid, haridust, kultuuri, julgeolekut ja rahvuslikke hoiakuid. Need kolm valdkonda panevad aluse eestlaste arvukuse, rahvuskultuuri ja eesti keele kasvamisele ning riiklikule julgeolekule, tagades meie rahvuse säilimisele läbi aegade.

MAJANDUS, HEAOLU, KESKKOND ja KODANIKE RIIK on toetavad valdkonnad, millel seisab ühiskonnakorraldus. Parempoolse erakonnana seab Isamaa esikohale inimeste vaba eneseteostuse, isikliku vastutuse ning majandus- ja omandivabaduse.

Seitsme teemavaldkonna tasakaalustatud areng tagab eesti rahvuse püsimise ning loob Eestist õnnelike ja jõukate inimeste riigi.

On vaid üks isamaa!