Seeniorid

Esimees

Georg Männik
Seenioride Kogu esimees
Tallinn
georgmannik@gmail.com

Seenioride Kogu koondab neid erakonna liikmeid, kes on pika elutööga oma panuse Eesti rahva säilitamisel ja edendamisel juba suuresti andnud, omades kogemusi ja teadmisi, mida jagada erakonna liikmete ja otsustajatega.
Isamaa Seenioride Kogu on seadnud oma eesmärgiks:

  • Harida ja kasvatada oma liikmeid erakonna aadete vaimus ning leida toetust oma vaadetele Eesti avalikkuse hulgas;
  • Võtta aktiivselt osa Isamaa erakonna poliitiliste programmide ja seisukohtade väljatöötamisest;
  • Edendada põlvkondade vahelist koostööd;
  • Arendada koostööd teiste seenioride või pensionäride organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal, sealhulgas ESCU organisatsioonidega;
  • Rakendada oma liikmete teadmisi ja elukogemusi erakonna poliitiliste eesmärkide saavutamiseks;
  • Kontakteeruda piirkondades aktiivsete 50+ liikmetega või piirkonna juhtidega.

Isamaa Seenioride Kogu on erakonna seenioride klubide üleriigiline ühendus. Praegu on Kogul viis aktiivselt tegutsevat klubi – Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõgevamaal-Põltsamaal ning Viljandimaal.

Isamaa Seenioride Kogu poolt oma liikmetele korraldatavad konverentsid, klubiõhtud ja pikemad väljasõidud pakuvad meeldivat kooskäimisvõimalust.


Aseesimehed

Jaan Vaiksaar
Seenioride Kogu aseesimees
Tartu
jaan.vaiksaar@gmail.com


Juhatuse liikmed

Epp Rebane
Viljandimaa
epprebane@gmail.com

Olev Allik
Tartu
olev@allik.ee

Mari Suurväli
Pärnumaa
mari.suurvali@ut.ee


Sirje Taits
Tartu
sirjetaits@hot.ee

Elvi Korjus
Jõgevamaa
elvi44@gmail.com


Revisjonikomisjon

Anu Ristna
Pärnumaa
anuristna@hotmail.com

Anne Rehkalt
Tallinn
arehkalt@gmail.com

Uno Pauts
Tartu
unolt17@gmail.com