Seeniorid

Esimees

Georg Männik
Seenioride Kogu esimees
Tallinn
georgmannik@gmail.com

Pildil vasakult: Rein Kikas, Mari Suurväli, Anne Rehkalt, Uno Pauts, Elvi Korjus, Olev Allik, Andres Ergma, Jaak Kumar, Jaan Vaiksaar, Georg Männik, Jaan Roosnurm

Seenioride Kogu koondab neid erakonna liikmeid, kes on pika elutööga oma panuse Eesti rahva säilitamisel ja edendamisel juba suuresti andnud, omades kogemusi ja teadmisi, mida jagada erakonna liikmete ja otsustajatega.
Isamaa Seenioride Kogu on seadnud oma eesmärgiks:

  • Harida ja kasvatada oma liikmeid erakonna aadete vaimus ning leida toetust oma vaadetele Eesti avalikkuse hulgas;
  • Võtta aktiivselt osa Isamaa erakonna poliitiliste programmide ja seisukohtade väljatöötamisest;
  • Edendada põlvkondade vahelist koostööd;
  • Arendada koostööd teiste seenioride või pensionäride organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal, sealhulgas ESCU organisatsioonidega;
  • Rakendada oma liikmete teadmisi ja elukogemusi erakonna poliitiliste eesmärkide saavutamiseks;
  • Kontakteeruda piirkondades aktiivsete 50+ liikmetega või piirkonna juhtidega.

Isamaa Seenioride Kogu on erakonna seenioride klubide üleriigiline ühendus. Praegu on Kogul viis aktiivselt tegutsevat klubi – Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõgevamaal-Põltsamaal ning Viljandimaal.

Isamaa Seenioride Kogu poolt oma liikmetele korraldatavad konverentsid, klubiõhtud ja pikemad väljasõidud pakuvad meeldivat kooskäimisvõimalust.


Aseesimehed

Andres Ergma
Seenioride Kogu aseesimees
Tallinn
pension@eakad.ee

Raivo Põldaru
Seenioride Kogu aseesimees
Jõgevamaa
raivo.poldaru@gmail.com


Juhatuse liikmed

Rein Kikas
Viljandimaa
kikasrein@gmail.com

Olev Allik
Tartu
olev@allik.ee

Mari Suurväli
Pärnumaa
mari.suurvali@ut.ee


Jaan Vaiksaar
Tartu
jaan.vaiksaar@gmail.com

Elvi Korjus
Jõgevamaa
elvi44@gmail.com

Jaak Kumar
Tartumaa
jaak.kumar@gmail.com


Revisjonikomisjon

Jaan Roosnurm
Pärnumaa
jaanroosnurm@hot.ee

Anne Rehkalt
Tallinn
arehkalt@gmail.com

Uno Pauts
Tartu
unolt17@gmail.com