Mõtted Jõgeva Linnavolikogus enne 2014. aasta eelarve lõpphääletust

Mõtted Jõgeva Linnavolikogus enne 2014. aasta eelarve lõpphääletust

Head kolleegid, hea linnavalitsus

Jõgeva 2014. aasta linnaeelarve paistab pealtnäha ju roosiline. Kogukonnale, volikogu liikmetele püütakse anda selge sõnum, me saame linnana hakkama ning oleme suutelised ka läbi investeeringute parandama elukeskkonda. Seda püüdu tuleb tunnustada. Samas ei saa ma volinikuna, kes kannab otsest vastutust oma poolt või vastuhäälega linna eelarve juures jätta välja toomata mõningaid kohti, mis peaks iga voliniku vähemalt korraks mõtlema panema.

On enam kui selge, et kui linna üldine tulubaas väheneb (ca 242 000 eurot), siis on vastutustundetu tõsta valitsemisekulusid, eelkõige poliitilise juhtkonna töötasude arvelt. See ei ole õiglane, põhjendatud ega ka otstarbekas.

Veel enam. Eelmisel aastala vastuvõetud korrad on kehtima hakanud töötasude osas Jõgeva linna poliitilisele tippjuhtkonnale juba novembrist 2013 ja volikogule 1. jaanuarist 2014. Hallatavate asutuste töötajate töötasu tõusu plaanitakse teha alates 1. oktoobrist 2014. Meie linnas on kahjuks võrdsematest võrdsemad. “Näoga rahva poole” koalitsioonilepingu esimene aasta näitab tegelikkuses, et endale leitakse vahendid eelarves summas mis tundub ümmargune, pidamata silmas inimeste õiglustunnet. Poliitilistel ametikohtadel näeme me töötasude kasvu alates 8st protsendist kuni 102e protsendini välja. Ma ei väida, et töötasusid ja hüvitisi ei peaks aeg-ajalt tõstma, võib ikka. Kuid võrdluseks näiteks kultuurikeskuse töötaja oma 500 eurose töötasu juures peab ootama kuni 5%list tõusu 1. oktoobrini 2014!!! IRL fraktsiooni arvates on see Jõgeva suuruses linnas karjuv ülekohus ning ei käi kokku ei riigimehelikkusega, hoolivusega ega ka võrdsuse printsiibiga.

Veelgi murelikumaks teeb mind planeeritud tulumaksu laekumine. See on ilmselgelt üle planeeritud. Nagu ma juba esimesel lugemisel mainisin. Eesti Panga 12. detsembri 2013. prognoos ütleb, et eelmise aasta majanduskasv riigis jääb tagasihoidliku 1% juurde. Majanduskasv kiireneb eksporditurgude kosumise toel 2014. aastal 2,6%ni ning 2015. aastal 3,9%ni. Euroopa Komisjoni prognoosib 2013 aasta kogu eurotsooni majanduskasvuks 2014. aastal 1% ja 2015 aasta kasvuks 1.7%. Rahandusministeerium (vt 2014 riigieelarve eelnõu seletuskiri, lk. 13) näiteks arvestab üleriigiliselt 3,4% keskmise palga reaalkasvuga 2014. aastal. Jõgeval planeeritakse tulumaksulaekumise tõusu 9% võrreldes 2013. aastaga?!  Linnavalitsuse sõnul on aluseks võetud 2013. aasta tegelik laekumine.  Komisjonis tõi finantsjuht välja  ka peamise põhjuse, miks 2013. aastal oli maksulaekumine suurem planeeritust. Põhjus on lihtne. Mäletatavasti toimus meil linnas 2013. aastal haridusvõrgu ümberkorraldus (kahe täistsükli gümnaasiumi sulgemine ning põhikooli ja Jõgevamaa Gümnaasiumi loomine), mille tagajärjel koondati üle 100 inimese, kes said vastavalt oma tööstaažile kas kolme või kuue kuu kompensatsiooni.  Samas jätkasid enamik koondatuist töötamist ka uutes loodud koolides. Koondamisega seotud maksutulusid ei olnud eelarvesse planeeritud ja oleks olnud ka väga küüniline seda teha. Selle teadmise pealt teha positiivseid järeldusi ka 2014. aastaks tundub lühinägelik ja lausa rumal. Jõgeva linn ei ole maailmast eraldatud paik, vaid sõltub suuresti nii Eesti kui Euroopa majanduse käekäigust. Ma ei ole saanud linnavalitsuselt ühtegi vastust ei siin saalis ega komisjonides, missugusele tunnustatud institutsiooni prognoosidele tugineb Jõgeva linnavalitsus enda tulude prognoosimisel. Võimalik, et olen ise erinevaid prognoose valesti mõistnud.

Tulude alalaekumise korral nagu on oht selles, et tänane võim ei vähendata aasta jooksul kindlasti mitte valitsemiskulusid, sest tsiteerides ühe linnavalitsuse liikme tsitaati avalikul koosolekul, “on ikka olnud ju nii, et oma särk on ikka kõige lähemal”, kavatsetakse kindlasti leida kärpimise teel vahendeid hallatavate asutuste eelarvetest, kellel on juba viimased aastad olnud niikuinii nn. ellujäämise eelarved.

Koalitsioonilepingus nimetatud töökohtade loomine Jõgevale ei kajastu mingilgi viisil eelarve projektis, et tekiks vähegi usk prognoositud makuslaekumise tõusu. Eelarves ei kirjeldata ühtegi uut ettevõtluse arendamisega seotud kulurida. Praktiliselt on sisse jäetud ainult ettevõtluspäeva korraldamine ning olemasolevate ettevõtjate tunnustamine. Need aga ei loo juurde uusi töökohti. Võimalik, et eksin. Investeeringute all ei ole näha seda rida, mis võiks tulevikus hakata paikkonda rikastama uute töökohtadega. Pigem on planeeritud võtta laenu teeehituseks, mis on kahtlemata samuti vajalik tegevus. 

Käesolev eelarve eelnõu on tulude poole pealt selgelt üle prognoositud. Oma olemuselt on see eelarve kogukonna suhtes ebaõiglane, karjuvas ülekohtus inimeste suhtes, kelle otsene elatusjärk sõltub linnaeelarvest ning on vastuolus majandusloogikaga. Mainimata ei saa jätta ka eelarve menetlemise protsessi läbipaistmatust. Laenu võtmist ei ole avalikkusele saadetud eelarve projektis sõnagagi mainitud. Küll aga on see lisatud täna volikogus olevale projektile. Ükski Jõgeva linna kodanik ei tea täna, et plaanitakse võtta laenu 218 807 eurot, sest seda ei ole linnainimestele esitletud projektis lihtsalt olemas. IRL hääletab selle eelarve vastu just eespool nimetatud põhjustele viidates, mitte ainult sellepärast, et te ei arvestanud ühtegi opositsiooni ettepanekut ning me ei mängi kindlasti seda mängu, mida on viimastel aastatel siin linnas täna võimul, varasemalt opositsioonis olnud erakonnad harrastanud, et lahkutakse halenaljaka demonstratiivsusega hääletuse ajaks volikogu saalist.

Tänan tähelepanu eest!

social position

Jaga postitust