ARVAMUSPLATS

KÄIMASOLEVAD ARUTELUD

Uuri käimasolevaid arutelusid ja räägi kaasa!

Pärnumaa

Teeme üheskoos parema Pärnumaa

Isamaa on läbi aastakümnete olnud kindel ja aktiivne tegija Pärnu ning Pärnumaa jaoks oluliste sihtide sõnastamisel ja elluviimisel. Julgeme püstitada eesmärke, võitleme nende täitmise eest ja küsime ka elanike arvamust. Kas sul on mõtteid, kuidas üheskoos parem Pärnumaa teha?

LÕPPENUD ARUTELUD

Kaitseme koduomanikke

Isamaa usub, et koduomanikke ei tohi karistada, vaid eraomandit tuleb kaitsta ja väärtustada. Seetõttu seisame vastu aktsiiside ja maamaksu hüppelisele tõusule.

Vabastame koduomanikud teoorjusest

Isamaa leiab, et omavalitsustele kuuluvate kõnniteede korrashoid on kohalike omavalitsuste kohustus, mida ei saa teoorjuse kujul veeretada koduomanike kaela. Koduomanikud tuleb vabastada omavalitsustele kuuluvate kõnniteede koristamise kohustusest.

Tallinn on merelinn

Isamaa usub, et peame taastama ajaloolised sidemed linna ja mere vahel nii, nagu seda on teinud Helsingi, Stockholm, Kopenhaagen ja teised Euroopa mereriikide pealinnad.

Kaitseme kommunismiohvrite mälestuspaika

Isamaa usub, et riik peab selgelt välja ütlema, et toetab represseeritute ühenduste, kohaliku kogukonna ja memoriaali arhitektide seisukohta, mille kohaselt ei saa rajada jalgpallihalli kohta, mis on mõeldud kommunismikuritegude ohvrite mälestamiseks.

Plats puhtaks

Juba 20 aastat on Tallinnas valitsenud Keskerakonna korruptiivne ja venemeelne ainuvõim. On aeg lüüa plats puhtaks ja tuua pealinna tagasi isamaalised väärtused.

Teeme Via Baltica kiirendatud korras korda

Teame, et sanktsioonid Venemaa vastu muudavad majandusstruktuuri ja transiiti oluliselt terves Põhja-Euroopas. Võttes arvesse, et Vene transiiti tulevikus kasutada ei ole võimalik, muutub Via Baltica maanteekoridori arendamine üha aktuaalsemaks.