Isamaa Aasta Ema 2024

Lapsevanemaks olemine annab inimesele võimaluse isiksusena areneda, lapsevanema rolli täitmine kujutab endast väljakutset õppida ja areneda terve elu jooksul ning kätkeb endas suurt vastutust. Selle väärtustamiseks annavad Isamaa Naiskogu IREN ja Isamaa Perede Ühendus välja Isamaa Aasta Ema aunimetuse, koos väärilise tunnustusega.

Isamaa naiskogu IREN ja Isamaa Perede Ühenduse juhatusel on käesolevaga suur rõõm välja kuulutada Isamaa Aasta Ema konkurss, et tõsta esile ema rolli olulisust lapse elus ning oma keele, kultuuri ja väärtuste edasiandmist, mis on aluseks eesti rahvuse säilimisele.

Ootame kandidaatide esitamist  Isamaa Aasta Ema 2024  aunimetusele.

Esildisi saab esitada kuni 6. mai 2024.

 


  Esitaja andmed


  Andmed kandidaadi kohta


  Esitamise põhjendus  (Põhjenduse pikkus kuni 600 tähemärki.)

  Kirjutage ühe lausega, miks antud kandidaat väärib Isamaa Aasta Ema tiitlit

   

  Aunimetus omistatakse Isamaa Erakonda kuuluvale lasterikkale emale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud neli või enam last. 

  Isamaa Aasta Ema kuulutatakse välja 11. mail 2024, aunimetus koos rahalise preemiaga 10 000 eurot antakse üle Viimsi raamatukogu suures saalis (Randvere tee 9).

  Märgakem ja tunnustagem lasterikka pere emasid meie seas, kes isikliku eeskuju ja pereväärtuste kandjana on oluliseks toeks Isamaa erakonna arengule üle aegade!

  1. Aunimetuse Isamaa Aasta Ema (edaspidi aunimetus) väljaandmise eesmärk on väärtustada emadust ja lasterikkust. Väärtustades lasterikaste emade rolli, pöörame ühtlasi rohkem tähelepanu peredele, kui ühiskonna alustalale. Mida õnnelikumad, tugevamad ja suuremad on pered, seda kestvam on ühiskond.

  2. Aunimetuse andmist korraldab Isamaa Erakonna Perede Ühenduse juhatus koos Naiskogu IREN juhatusega.

  3. Aunimetus omistatakse Isamaa erakonda kuuluvale emale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud vähemalt neli või enam tublit last.

  4. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja kuuluma Isamaa Erakonda.

  5. Kandidaate võivad esitada kõik Isamaa Erakonna liikmed. Enda kandidatuuri ise esitada pole lubatud.

  6. Aunimetuse andmiseks esitatakse erakonna kodulehel vormikohane avaldus.

  7. Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtajad ja avalduse vorm avaldatakse Isamaa Erakonna kodulehel https://isamaa.ee/isamaa-aasta-ema/ ja edastatakse erakonna meililisti.

  8. Aunimetuse andmise otsustamiseks moodustab Perede Ühendus ja Naiskogu IREN juhatus komisjoni. Komisjoni koosseisu ei või kuuluda kandidaadi üles seadnud ega muul viisil kandidaadiga seotud isik.

  9. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud 3 päeva jooksul pärast kandidatuuri ettepanekute laekumist.

  10. Aunimetus omistatakse ühele emale üks kord.

  11. Isamaa Aasta Ema kuulutatakse välja 11.mail, aunimetus koos rahalise preemiaga 10 000 eurot antakse üle Viimsi raamatukogu suures saalis.

  12. Isamaa Aasta Ema nimi avaldatakse portaalis Eesti Uudised (https://eestiuudised.ee/) ja tehakse teatavaks erakonna meililisti vahendusel.