Isamaa Aasta Isa 2020

Lapsevanemaks olemine annab inimesele võimaluse isiksusena areneda, lapsevanema rolli täitmine kujutab endast väljakutset õppida ja areneda terve elu jooksul ning kätkeb endas suurt vastutust. Selle väärtustamiseks annavad Isamaa Naiskogu IREN ja Isamaa Perede Ühendus välja Isamaa Aasta Isa aunimetuse, koos väärilise tunnustusega.

Isamaa naiskogu IREN ja Isamaa Perede Ühenduse juhatusel on käesolevaga suur rõõm välja kuulutada Isamaa Aasta Isa konkurss, et tõsta esile isa rolli olulisust lapse elus ning oma keele, kultuuri ja väärtuste edasiandmist, mis on aluseks eesti rahvuse säilimisele.

Isamaa Naiskogu IREN ja Perede Ühendus soovivad Isamaa Aasta Isa  väljakuulutamisega pöörata tähelepanu meeste rollile laste kasvatamisel ning seeläbi avaldada tänu isadele ja vanaisadele, keda saab tuua ühiskonnas eeskujuks.

Ootame kandidaatide esitamist Isamaa Aasta Isa aunimetusele. Avaldusi saab esitada kuni 8.novembrini.


  Esitaja andmed


  Andmed kandidaadi kohta


  Esitamise põhjendus  (Põhjenduse pikkus kuni 600 tähemärki.)

  Kirjutage ühe lausega, miks antud kandidaat väärib Isamaa Aasta Isa tiitlit


  Aunimetus omistatakse Isamaa Erakonda kuuluvale lasterikkale isale, kelle peres kasvab või kes on üles kasvatanud neli või enam last. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik.

  Kandidaate võivad esitada kõik Isamaa Erakonna liikmed. Enda kandidatuuri ise esitada pole lubatud. Aunimetuse statuut on lisatud käesolevale teadaandele ning avaldatud IRENi kodulehel.

  Isamaa Aasta Isa kuulutatakse välja ja aunimetus koos rahalise preemiaga 10 000 eurot antakse Isamaa Aasta Isale üle IRENi ja Perede Ühenduse ühisel perepäeval 14.novembril Viimsi kinos.

  Märgakem ja tunnustagem lasterikka pere isasid meie seas, kes isikliku eeskuju ja pereväärtuste kandjana on oluliseks toeks erakonna arendamisel läbi aegade!

  1. Aunimetuse Isamaa Aasta Isa (edaspidi aunimetus) väljaandmise eesmärk on väärtustada  isadust ja lasterikkust. Väärtustades isade rolli lapse kasvatamisel, pöörame ühtlasi rohkem  tähelepanu peredele, kui ühiskonna alustalale. Mida õnnelikumad, tugevamad ja suuremad on  pered, seda kestvam on ühiskond. 
  2. Aunimetuse andmist korraldavad koostöös Isamaa Erakonna Naiskogu IREN-i ja Isamaa  Perede Ühenduse juhatus. 
  3. Aunimetus omistatakse Isamaa erakonda kuuluvale isale, kelle peres kasvab või kes on üles  kasvatanud neli või enam tublit last. 
  4. Aunimetuse saaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja kuuluma Isamaa Erakonda. 
  5. Kandidaate võivad esitada kõik Isamaa Erakonna liikmed. Enda kandidatuuri ise esitada  pole lubatud. 
  6. Aunimetuse andmiseks esitatakse vormikohane avaldus, mis tuleb saata aadressile  gerli.lehe@gmail.com.
  7. Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtaeg on 8. november. Avalduse vorm  avaldatakse Isamaa Erakonna kodulehel https://isamaa.ee/ 
  8. Aunimetuse andmise otsustamiseks moodustab IREN-i ja Perede Ühenduse juhatus  komisjoni. Komisjoni koosseisu ei või kuuluda kandidaadi üles seadnud ega muul viisil  kandidaadiga seotud isik. 
  9. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud 3 päeva jooksul pärast kandidatuuri  ettepanekute laekumist. 
  10. Aunimetus omistatakse ühele isale üks kord. 
  11. Isamaa Aasta Isa kuulutatakse välja 14.novembril. Aunimetus koos rahalise preemiaga  10 000 eurot antakse Isamaa Aasta Isale üle IREN´i ja Perede Ühenduse ühisel perepäeval. 
  12. Isamaa Aasta Isa 2020 nimi avaldatakse portaalis Eesti Uudised (https://eestiuudised.ee/).