Räägime vene keelt

Ühendus asutati 2009. aastal, et koondada ja viia inimesteni ideid, mõtteid ja tegutsemisviise, mis aitaksid elus hästi hakkama saada. Klubi tegevus on suunatud nii üksikisikule ja igale perele kes otsib viise oma elukorralduse edendamiseks kui kohalikele omavalitsustele (just nende ülesandeks on korraldada kohalikku elu) ning mittetulundus- ja äriühingutele. Koondame ja edastame ideid eesmärgiga võimaldada saavutada ning toetada inimese oskusi saavutamaks õnnelikum ja rahuldavam elukorraldus. Just oskus mõista elukeskkonda, käia ümber oma eelarvega ja võime sobitada soove ja võimalusi, loob eeldused õnnelike inimeste eksisteerimiseks.

Meie eesmärgid

Ühendus „Räägime vene keelt“ eesmärkideks on kultuuritaseme arendamine ja toetamine, noorsoo integratsiooni ja vaba aja korraldamise tagamine, noorte poliitilise aktiivsuse tõstmine, noorteühenduse liikmete harimine nii siseriiklikes kui ka välispoliitilistes küsimustes ning koostöö arendamine samalaadsete rahvusvaheliste noorteorganisatsioonidega.

Meie missioon

ühingu liikmete ühtekuuluvustunde kasvatamine;
ühingu liikmete õiguslike huvide kaitsmine;
üldiste teadmiste tõstmine, eetiliste käitumisnormide propageerime;
ressursside leidmine ja tagamine oma eesmärkide saavutamiseks.

Meie visioon

Aktiivne tegevus, mis toetaks jätkuvalt eelkõige oma liikmeskonda. Klubiõhtud toimuvad nii erakonna kontoris kui ka mujal.
Kõik erakonnaliikmed on teretulnud ideid pakkuma, inimestega suhtlema, igati aktiivsust väljendama, et aktiviseerida vene liikmeskonda.

Klubi eestvedajaks alates 2019 suvest on erakonna Lasnamäe osakonna liige Andrei Võssoven vossoven@gmail.com