On vaid

üks isamaa!

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonna kandidaadid

Kaido Kaasik

Muhu Farmid OÜ juhatuse liige
Olen Valjala osavallakogu esimees, Saarte Jahimeeste Seltsi juhatuse esimees, Kaitseliidu Saaremaa maleva pealiku abi, EELK Valjala Martini koguduse juhatuse esimees ning Isamaa Saaremaa piirkonna juhatuse liige.

Minu kontaktid:

e-mail: kaidokaasik68@gmail.com

Viimased viis aastat olen töötanud erinevates põllumajandusettevõtetes juhatuse liikmena. Ettevõtted on tegelenud peamiselt lihaveisekasvatusega ja koresööda tootmisega.

Olen sündinud ja kasvanud Saaremaal, õppinud Eesti Maaülikoolis põllumajandusloomadega ja maamajandusega seonduvat. 1995 aastal tulime koos perega Saaremaale, kus asusin tööle Valjala Vallavalitsuses. Saaremaal töötades olen saanud väärtuslikke kogemusi nii omavalitsuses, riigiasutuses kui ettevõtluses töötades.

Kandideerin Riigikokku, et rakendada oma teadmisi ja kogemusi nii riigi kui kohaliku elu edendamisel üle kogu Eesti. Seisan selle eest, et riik areneks regionaalselt ühtlaselt. Selleks tuleb eelkõige anda otsustusõigust ja vahendeid juurde kohalikele omavalitsustele, kes seisavad kodanikele kõige lähemal ja teavad inimeste ees seisvaid väljakutseid. Samuti soovin igati toetada maapiirkondade ettevõtlust, et töökohad oleksid elukohale võimalikult lähedal.