On vaid

üks isamaa!

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkonna kandidaadid

Kersti Truverk

klassiõpetaja Kuressaare Nooruse Koolis

Juhendan rahvatantsuringe Sandla rahvamajas ja Kuressaare Nooruse Koolis. Olen Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi liige. Vätta Külade Seltsi juhatuse liikmena panustan poolsaare elukvaliteedi tõstmisele ning külade vanemana korraldan Vätta poolsaare seltsielu. Olen EELK Püha koguduse ja Saaremaa valla Pihtla osavallakogu liige ning kuulun Erakond Isamaa Saaremaa piirkonna juhatusse.

Minu kontaktid:

e-post kersti.truverk@gmail.ee
telefon +372 524 4924
facebook Kersti Truverk

Tutvustus:

Olen abielus, 3 lapse ema ja mamma kolmele lapselapsele. Minu kõige südamelähedasemaks tegevuseks lisaks põhitööle on rahvatants. Tantsin ise ja olen tegev tantsujuhina, omades 6-kategooria kutset. Rahvatantsujuhina olen vaimse kultuuripärandi hoidja, kohaliku identiteedi looja ja kogukonna ühendaja.
Minu jaoks olulised väärtused on hoolivus, heatahtlikkus, sallivus, ausus ja kohusetundlikkus. Olles ametilt õpetaja, täidan olulist rolli kodanikuühiskonna kujundamisel. Lisaks Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste diplomile ja õpetaja kutsele, oman Tartu Ülikooli haridusjuhtimise magistrikraadi. Väärtustan elukestvat õpet ning professionaalsete oskuste järjepidevat arendamist.

Mille eest seisan:

Toetan lasteaiakohtade ja algkoolide säilimist maapiirkondades ühes mitmekülgse huviharidusega.
Toetan gümnaasiumihariduse kättesaamist kõigile põhikooli lõpetanutele elukohale lähimas gümnaasiumis kodusaarel.
Toetan eesti kultuuri säilimist ja arengut maapiirkondades.