On vaid

üks isamaa!

Võru-, Valga- ja Põlvamaa ringkonna kandidaadid

395 Ulla Preeden

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor
Räpina vallavolikogu liige, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees ning revisjonikomisjoni aseesimees
Räpina Ühisgümnaasiumi vilistlaskogu esimees
Kaitseliidu Vanematekogu liige
naiskodukaitsja

Minu kontaktid:
ulla.preeden@gmail.com
54005833

Tutvustus:

Olen 42-aastane, abielus ja ühe vahva kuueaastase lapse ema. Põlva maavanema ameti järgselt alates 2016. aastast tänaseni olen pühendunud tööle hariduse valdkonnas. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide koolitamise ja jätkusuutliku arengu eest seismine on minu südameasi ning igapäevane tegevus. Niisamuti olen seotud väga tihedalt ka oma kodu- ja sünnikoha Räpinaga. Olen teist hooaega volikogu liige ning kohaliku elu ja olude rõõmud, aga kindlasti ka mured nii Räpina vallas kui kogu Kagu-Eestis pole mulle sugugi võõrad. On hästi oluline, et meie peredel oleks maal elamiseks kõik võimalused, mis nende toimetulekut ning hakkamasaamist toetaksid.     

 Mille eest seisan:

Olen hariduseusku ning kindlalt seda meelt, et haridusele tuleb Eestis palju enam tähelepanu pöörata. Just hea haridus on parim, mida meie inimestele võimaldada, et igast regioonist saaksid oma eluteele startida inimesed, kes loovad kõigepealt aluse iseenda tulevikuradadele ja siis Eesti tuleviku heaolule ning teekonnale. Siinkohal on oluline kogu hariduse tsükkel: alusharidusest ehk lasteaiast kõrghariduseni välja. Riiklikul tasandil tähendab see piisavat rahastust, aga ka selgemaid nõudeid kui palju ja millisel kujul ehk millise kvaliteediga haridus peab olema tagatud riigi igas piirkonnas. Haridus on parim investeering!