Miljard lisaeurot aastas haridusse, sündimusse ja riigikaitsesse

Miljard lisaeurot aastas haridusse, sündimusse ja riigikaitsesse

Miljard lisaeurot aastas haridusse, sündimusse ja riigikaitsesse

Isamaa on eesti rahvuse, keele ja kultuuri eest seisev aatepartei.

Isamaalise riigivalitsemise pikaajalised prioriteedid:
Sündimuse, eestikeelse hariduse ja kultuuri ning riigikaitse toetamine riigieelarvest on investeering eestluse elujõulisusse.

Isamaa Erakond peab vajalikuks teha need investeeringud riigi võlakoormuse suurendamise arvel.

Isamaa valimisprogrammi 2023. aasta riigikogu valimisteks kinnitab erakonna volikogu 21. jaanuaril.

LÜHIKOKKUVÕTE ISAMAA VALIMISPROGRAMMI LÄHTEALUSTEST seisuga 2. aprill 2022:

Investeeringud sündimuse suurendamiseks:

 • 3- ja enamalapselise pere toetuse suurendamine 700 eurole;
 • 4. ja enama lapse sündimisel perre eluasemelaenu kompenseerimine 75000 euro ulatuses;
 • 1. ja 2. lapse toetuse suurendamine 100 eurole;
 • peretoetuste indekseerimine.

Meetmed rakendatakse alates 1. jaanuarist 2024.
Maksumus: 243 miljonit eurot aastas

Investeeringud eestikeelse hariduse, teaduse ja kultuuri arendamiseks:

 • Haridustöötajate töötasu tõstmine selliselt, et õpetaja töötasu algtase on võrdne Eesti keskmise palgaga ja õpetaja keskmine töötasuga 1,25-kordse Eesti keskmise palgaga;
 • kõrgkoolide õppejõudude palga tõstmine selliselt, et algtase võrdub professoril 4-kordse, kaasprofessoril 3-kordse ja doktorikraadiga lektoril 2-kordse Eesti keskmise palgaga;
 • õpetajakoolituse täiendav finantseerimine.

Meetmed rakendatakse alates 1. jaanuarist 2024.
Maksumus: 285 miljonit eurot aastas

Investeeringud riigikaitse arendamiseks:

 • Erakorraliste kaitseinvesteeringute tegemine, tagamaks seni rahastamata kaitsevõimekuse kiirkorras väljaarendamine;
 • Eesti-Vene kontrolljoone füüsiliste kaitserajatiste kiire väljaehitamine;
 • kaitsevõimekuse arendamine merel, piiriveekogudel ja õhuruumis;
 • kodanikukaitse võimekuse arendamine sh. elanikkonna vajadusi katva varjendite võrgustiku loomine.

Maksumus: investeeringud tuleb teha sõltumata maksumusest, välistamata seejuures kaitsekulutuste tõstmist vajadusel ka kõrgemale kui 3 % SKT-st.