Viimsi Isamaa esikandidaadid on Jan Trei ja Priit Robas

Jaga postitust:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Isamaa tuleb kohalikel valimistel Viimsi vallas välja nimekirjaga, mille vallavanema kandidaat on Viimsi vallavolikogu liige ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei ning kandidaat vallavolikogu esimehe kohale ettevõtja ja Viimsi vallavolikogu liige Priit Robas.

„Isamaa Viimsi soovib seista tasakaalustatud valla arengu eest, kus on tagatud kvaliteetne ja kõigile valla lastele kättesaadav haridus ning parimad spordi ja terviseedendamise võimalused kõigile viimsilastele,“ ütles Isamaa vallavanema kandidaat Jan Trei.

„Kodulähedane ja kvaliteetne haridus Viimsis on meie jaoks üks võtmeküsimusi – lubame järgmise nelja aasta jooksul valmis ehitada Pärnamäe koolimaja ja lasteaia koos kaasaegsete sportimisvõimalustega, samuti panustame koostöös riigiga Viimsi riigigümnaasiumi õppekohtade juurdeloomisesse. Iga laps peab saama koolis ja huviringides käia Viimsis, nii laste kui ka täiskasvanute sportimisvõimalusi parandab kindlasti kavandatav raskejõustiku maja ning kogupäeva trennikeskus,“ ütles Trei.

Lisaks haridusele nimetas Trei Isamaa prioriteediks ettevõtluse arendamist ning innovatsiooni ja keskkonnasõbralikkuse väärtustamist. „Elanikel peavad olema head võimalused kõrge lisandväärtusega töö tegemiseks. Toimiv ettevõtjate võrgustik ning tegevusplaan äri- ja loomelinnaku rajamiseks soodustab Viimsis tarkade töökohtade teket, mis on vajalik innovatiivsete ideede arenguks“.

Trei rõhutas, et Isamaa jätkab vallasiseste teede ja ühenduste parendamist ning abivajajate toetamist. „Peame arvestama rahvastiku vananemisega,  samuti erivajadustega inimeste lisandumisega. Meie plaanides on kogukondlike teenusmajade rajamine, kus saavad tuge eakad, samuti kõik teised abivajajaid. Soovime tõsta sotsiaalhoolekande teenuste kvaliteeti ja teeme need kättesaadavaks kõigile abivajajatele,“ ütles Trei.

Jan Trei töötab Eesti Linnade ja Valdade Liidus asedirektorina, ta on juhtinud Viimsi ja Saue valda ning olnud siseministri ja justiitsministri nõunik. Ta on hariduselt jurist ning täiendab end Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppes strateegilise juhtimise programmi raames.

Isamaa volikogu esimehe kandidaat Priit Robas on üle 10 aasta olnud Randvere külavanem, vallavolikogu liige ning logistikaettevõtte juht. Ta on panustanud maa- ja planeerimiskomisjoni tegemistesse ning on muu hulgas seisnud Randvere kooli ja selle juurdeehituse ehitamise eest.

„Kogukond peab tundma, et teda on otsuste tegemisse kaasatud ning temaga arvestatakse. Vald peab toimima kui tõhus ettevõte, mille tegevus on selge ja arusaadav ning teenuste osutamine kiire ja tõhus. Kui elanikud tunnevad, et vald toetab ja kaasab neid, on nad ka ise valmis rohkem valla arengusse panustama,“ ütles Viimsi vallavolikogu liige Priit Robas.

Isamaa Viimsi valimisprogramm on leitav siit: https://isamaa.ee/kov21/viimsivald/

Veel uudiseid