Aitab valelikust poliitikast ja inimeste petmisest! Isamaa seisab ausa poliitika eest, mis tagab Eesti julgeoleku ning loob vundamendi majanduskasvuks, et parandada inimeste toimetulekut.

Isamaa programm „Õigele teele!“ sõnastab lähiaastate suurimad väljakutsed ning pakub vajalikud lahendused Eesti ja Euroopa Liidu olulisematele küsimustele.

Euroopa Parlamendi valimised 2024

Isamaa erakonna valimisprogramm

Isamaa on rahvuslik-konservatiivne erakond, mille juured ulatuvad iseseisvuse taastamise  eelsesse aega. Meie eesmärk on Eesti riigi, rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Parempoolse erakonnana austame inimeste valikuvabadust ning seisame demokraatia ja turumajanduse eest, mis on eelduseks tugevale majandusele ning Eesti rahvuslike huvide kaitsmisele.

Euroopa erilisus seisneb jagatud ajaloos, ühistes kristlikes juurtes, mille moodustavad erinevad rahvuskultuurid ja nende traditsioonid. Autoritarism, radikaalne islamism ja terrorism ning kontrollimatu ränne on ohuks euroopalike väärtuste alustaladele. Euroopa Liit ja selle moodustavad rahvusriigid peavad suutma kindlameelselt kaitsta oma identiteeti ja traditsioone nende ohtude eest. Euroopa suurima poliitilise katuseorganisatsiooni – kristlik-demokraatlikke ja konservatiivseid erakondi ühendava Euroopa Rahvapartei liikmena, on Isamaal platvorm seista Eesti ja euroopaliku elulaadi eest.

Isamaa konservatiivne maailmavaade on avatud uuendustele ja reformidele, arvestades seejuures minevikukogemust kui ka reformide kaugemat mõju tulevikule. Seejuures tuleb lähtuda poliitika kujundamisel tervest mõistusest, mis hoiab alles väärtused ja parimad praktikad, mis on toonud meid tänasesse päeva.

JULGEOLEK ÕIGELE TEELE

Euroopas käib sõda. Eesti ning Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika peab lähtuma realistlikust ohuhinnangust geopoliitilisele olukorrale. EL peab ühes liitlastega tagama Eesti ja teiste liikmesriikide turvalisuse. Seisame Ukraina võidu ja Venemaa kaotuse eest. Selleks tuleb käivitada Euroopa riikide kaitsetööstus, tagada Euroopa välispiiride kaitse ning mitmekordistada sõjalist ja majanduslikku abi Ukrainale.

MAJANDUS ÕIGELE TEELE

Eesti majandus on kolmandat aastat languses ning EL-i majandus on paigalseisus. Majanduse taaskäivitamiseks tuleb loobuda käskude-keeldude poliitikast, ettevõtlust kägistavast bürokraatiast ja tagada mõistlikud ning stabiilsed energiahinnad. Eesmärk on luua uusi tasuvaid töökohti, parandada inimeste toimetulekut ning soodustada innovatsiooni.

EESTI ÕIGELE TEELE

Aitab valelikust poliitikast. Tänase valitsuse tekitatud usalduskriis, juhtimiskriis ja majandusvaenulik poliitika pärsib Eesti majanduse arengut ning inimeste toimetulekut. Isamaa on positiivne alternatiiv, mis lähtub otsuste tegemisel Eesti inimeste ja ettevõtete parimatest huvidest ning Eesti julgeolekust.