ISAMAA ERAKONNA PROGRAMM KEILA LINNAS KOHALIKEL VALIMISTEL 2021

Meie lubame muutusi, mis viivad Keilat edasi ja otsused on tehtud linnaelanike huvist lähtuvalt

LINNA JUHTIMINE

 • Lubame läbipaistvust ning suuremat koostööd ja arutelusid linnaelanikega ja seda mõistlikel kellaaegadel
 • Loome võrdsed tingimused kõigile linnaelanikele, mitte ainult valitud persoonidele
 • Linnavalitsuse töötajad töötavad linnaelanike huvides, mitte nende vastu
 • Linna juhtimine peab olema ettevõtlussõbralik-lihtne ja kiire ning võimalikult minimeeritud bürokraatiaga
 • Volikoguistungid taas veebiülekandega jälgitavaks
 • Volikogu protokollid arusaadavamaks ja selgemaks (küsimused, vastused, nimed)
 • Edendame sõbralikku, tihedat koostööd ja peame läbirääkimisi naaber omavalitsustega
 • Kasutame rahalisi vahendeid hoolega läbimõeldult ja otstarbekalt

PLANEERINGUD, TEEDE EHITUS, TRANSPORT

 • Planeeringud peavad olema korralikult läbimõeldud, arvestades ka linnaelanike soove
 • Me ei luba selliseid mõtlematuid planeeringuid/teede ehitust nagu seda on tehtud Ohtu teega, Aia tänavaga, Männiku teega
 • Tegeleme aktiivselt teise raudtee ülesõidu rajamise võimalusega
 • Vähendame liikluskoormust (eriti raskeveokite) Lõuna- Keila tänavatel
 • Enne uusi arendusi leiame lahendused liikluskoormuse hajutamiseks ja vähendamiseks üle ühe raudtee ülesõidu Lõuna-Keila suunal
 • Parandame auklikud teed ja rajame juurde korralikult märgistatud parkimiskohti
 • Teeme koostööd naabervaldadega kergliiklusteede rajamiseks
 • Teeme korda kõnniteed, et neid oleks hea kasutada nii lapsevankri kui ratastooliga liiklejal
 • Teeme linna jalgrattateed, et ka jalgrattaga oleks linnas mugav ja turvaline liigelda
 • Vaatame üle linnasisese bussigraafiku ja kohandame selle linnaelanike vajadustele kohasemaks

LAPSED JA NOORED

 • Korrastame lasteaedade ja koolide ventilatsiooni- ja küttesüsteemid
 • Ehitame välja algkooli (Keila Kooli Pargimaja) ventilatsioonisüsteemi ning kaasajastame küttesüsteemi
 • Rajame linna erinevatesse piirkondadesse rohkem mänguväljakuid (Lõuna-Keilasse vähemalt kaks), sh mõeldes ka kõige pisematele 
 • Muudame noorte linnalaagrid efektiivsemaks ja lastele õpetlikumaks ning sisukamaks
 • Koostöös Tööstuspargi ettevõtetega loome suvepraktika võimaluse gümnaasiumiastme noortele praktilise töökogemuse saamiseks
 • Leiame täiendavaid võimalusi noorte vabaajategevuseks ka nädalavahetustel ja eriti sügis-talvisel perioodil
 • Arendame Jõe tänava skateparki

LINNARUUM, HEAKORD JA TURVALISUS

 • Kujundame Jõepargist veelgi hinnatuma puhkeala ja hoiame elamuehituse pargist eemal
 • Linnaruumi rohkem avalikult kasutatavaid mugavaid tualettruume (raudteejaam, Jõe park)
 • Rohkem prügikaste linnaruumi ja liigiti sorteeritava prügi (klaas, paber) konteinerid ka Lõuna-Keilasse
 • Paigaldame linnaruumi elektriautodele laadimisjaamad
 • Vabastame koduomanikud kõnniteede korrashoiu vastutusest ja talvisest lumerookimisest
 • Rohkem pinke linnaruumi, kus iga inimene saab jalga puhata ja hetke nautida
 • Paigaldame linna rohkem kaasaegseid videokaameraid 
 • Soodustada Tööstuse tänava piirkonnas ettevõtluse arengut ning leida erinevaid lahendusi selle piirkonna atraktiivsemaks muutmiseks
 • Teeme tööd selle nimel, et ka Keila linna tekiks kogukonnaaiad- tervislik ja puhas toit, stressimaandaja ja hea vabaajategevus inimestele, kes igatsevad näppe mulda pista

TERVISHOID JA SOTSIAAL

 • Teeme tööd selle nimel, et Keilas oleks taas rohkem eriarste ja erakorralise meditsiini punkt (EMP)
 • Toome Keilasse tagasi taastusravi
 • Suhtlemine perearstidega lihtsamaks- seoses Covidiga on mittekontaktse suhtlemise vajadus suurenenud
 • Leida lahendused, et ka haiged ja eakad inimesed saaksid arsti vastuvõtule lihtsalt, vaadata sellega seoses üle ka linnaliini bussigraafik
 • Leida lahendus „Suhtlustelefoni“ loomiseks. Seoses Covidiga kaasnevate piirangutega on vähenenud üksikute inimeste sotsialiseerumine ja seega suurenenud suhtlemisvajadus „kellegagi rääkida“

HARIDUS

 • Töötame selle nimel, et kool ja lasteaiad oleksid kiusamisvabad
 • Teeme tööd selle nimel, et leida võimalus ehitada ka Lõuna-Keilasse linna lasteaed
 • Tagame lasteaedadesse lisapersonali probleemse käitumisega laste koheseks aitamiseks. Käitumisprobleemiga laps vajab hoolt ja tuge
 • Leiame võimaluse, et õpetada lastele praktilisi aiatööaluseid ja põhitõdesid
 • Leiame lasteaedadele lisarahastuse varjualuste ehitamiseks, et ka vihmase ilmaga saaks lastega õues mängida ja õppida 
 • Leiame lasteaedadele lisarahastuse ilmastiku eest kaitstud käruparklate ehitamiseks
 • Leiame võimaluse lisarahastuseks, et õpetajad tahaksid Keila Kooli tööle tulla pakkudes neile:
 • Kontakt-tundide arvu vähendamist
 • Töötasu viimist Harjumaa keskmisest suuremaks
 • Täiendavate tööülesannete eest motiveeriva lisatasu maksmist
 • Ületunnitöö 1,5 kordne tasustamist
 • Tuge eluaseme leidmiseks Keilas
 • Transpordikompensatsiooni väljastpoolt Keilat sõitjatele
 • Alustava õpetaja tugipaketti

KULTUUR JA SPORT

 • Leiame võimaluse, et Keilasse ehitada kaasaegne kultuurikeskus/vabaajakeskus
 • Ehitame uue lauluväljaku ja korrastame selle ümbruse
 • Loome kultuuritöötajate ümarlaua, et tuua omavahel kokku kultuurivaldkonna inimesed 
 • Leiame koha kaasaegse tenniseväljaku rajamiseks Lõuna-Keila piirkonda
 • Rajame Terviseradadele korralikud olmeruumid riietumiseks ja pesemiseks

MUU

 • Teeme koostööd erinevate huvigruppidega (korteriühistud, eramajade omanikud, väikeettevõtted) parimate lahenduste leidmiseks, tehes ühishankeid, aidata koordineerida, kaardistada, pakkuda lahendusi, hõlbustada  asjaajamist (hanked, load, asutused…)
 • Teeme koostööd kogudustega abi ja toe pakkumisel märkamist vajavatele inimestele

 

TEEME KOOS JA TEEME HÄSTI! VALI ISAMAA!

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021