LÄÄNERANNA VALD

Lääneranna vallas kandideerivad

Raul Oberschneider

133 Raul Oberschneider

Aleksander Saak

134 Aleksander Saak

Kristi Kangur

135 Kristi Kangur

Peeter Hermik

136 Peeter Hermik

Marje Loide

137 Marje Loide

Mati Mandel

138 Mati Mandel

Ulvi Põhako

139 Ulvi Põhako

Jaan Laats

140 Jaan Laats

ISAMAA VALIMISPROGRAMM LÄÄNERANNA VALLA KOHALIKU OMAVALITSUSE VALIMISTEL

Isamaa valimisnimekirja peamiseks eesmärgiks on Lääneranna valla stabiilne ja tulemusrikas valitsemine. Saades valituks teeme koostööd kõigi esindatud poliitiliste jõududega. Oleme valmis kodurahu nimel täitma volikogus tasakaalustavat rolli.

* Sotsiaalvaldkond. Tagame eakatele ja teistele abivajajatele senisest paindlikumad ja kättesaadavamad sotsiaalteenused. Parandame perearstiteenuse kättesaadavust ja loome vaimse terviseabi võimaluse.

* Haridus. Säilitame olemasoleva koolivõrgu alghariduse osas. Struktuurseid muutusi kooliastmetes teostame koostöös koolide hoolekogude ja kohalike huvigruppidega. 

Säilitame olemasolevaid ja aitame luua uusi huvihariduse ja sportimise võimalusi. Aitame lahendada Lihula Spordikooli loomisel tekkinud pinged. 

Meie prioriteediks on gümnaasiumihariduse säilitamine Lihulas. Olemasoleva koolihoone kapitaalremondi või uue maja ehitamise küsimuses tuleb leida parim võimalik lahendus. Osaleme aktiivselt nimetatud otsustusprotsessis. 

* Investeeringud. Kuna endisse Lihula valda on tulnud valdav osa viimaste aastate investeeringuist. siis selle valimistsükli võimalikud suuremad investeeringud toome koostöös kogukondadega Varbla, Koonga või Virtsu piirkonda.

* Teed ja tänavad. Kogukondade abiga kaardistame valla kõnni- ja jalgrattateede seisukorra. Leiame võimalused ohtlike lõikude kiireks korrastamiseks.

Seisame valla teede edasise mustkattega katmise eest. Siinjuures tuleb kõigepealt lõpetada pooleli jäänud Metsküla-Saastna ja Salevere-Saastna teelõigud.

* Ettevõtlus. Loome Läänranna valla ettevõtluskoja eesmärgiga nõustada alustavaid ja raskustesse sattunud ettevõtteid ning olla abiks projektide kirjutamisel.

* Jäätmekäitlus. Koostöös vedajaga väldime konteinerite ületäitumist kogumiskohtades. Muudame inimestele mugavamaks keskkonnale ohtlike jäätmete vastuvõtmise kellaajad. 

* Koostöö kogukondadega. Hoiame sidet erinevate piirkondade kogukondade ja huvi-gruppidega. Viime volikogu istungid regulaarselt valla erinevatesse keskustesse.

* Koostöö noortega. Loome koostöösuhted Lääneranna Noorte Volikogu ja piirkondlike noortemajadega. Noorte probleemid peavad regulaarselt kõlama volikogu saalis.

Teeme koostööd Noorkotkaste, Kodutütarde ja teiste organisatsioonidega noorte isamaalise kasvatuse tõhustamiseks. 

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021