Pärnu, mida juhib Isamaa, on:

 • Maakondliku ja regionaalse arengu ambitsioonikas liider. Liidri roll saavutatakse liitlaste leidmise, koostöö ja partneritega ühiselt teineteisele edueelduste loomise teel
 • Tasakaalustatud valitsemismudeliga omavalitsus, kus linnaosade ja osavaldade häält võetakse kuulda ja kohaliku elu küsimuste lahendamist usaldatakse kohalikele kogukondadele
 • Uuendusmeelne elu- ja majandusruum, kus haridus ja teadus, kultuur ja loovus, ettevõtlus ja innovatsioon ning säästlikkus ja tervislik eluviis on pandud sünergias tööle elanike heaolu huvides
 • Avatud ja sõbralik linn, kuhu oodatakse nii mujalt naasvaid pärnakaid kui uusi inimesi, nii puhkama, tööle, elama kui ka vanaduspäevi veetma

TARK LINNARUUM

 • Kavandame vana linnakeskuse ja uue Papiniidu linnakeskuse funktsionaalse arengu ja nende sidumise kaasaegsete transpordivõimalustega
 • Alustame logistiliste sõlmpunktide (RB kaubajaam, Lennujaam, sadam, Loode-pärnu) sidumist kiirete transpordiühendustega selleks, et luua uus võimas majandusmootor linna arenguks
 • Teeme korda linna jäätmemajanduse – liigiti kogumise konteinerid kaasaegsele tasemele!
 • Lõpetame teoorjuse – lumelükkamine ja haljasalade korrastamine saagu linna ülesandeks!
 • Viime rasketranspordi kesklinnast ja tiheasustuspiirkondadest välja.
 • Kavandame uuenduslike ühistranspordi võimaluste arendamist – jõetramm, gondel-rippraudtee
 • Loome eeldused pansionaadi tekkeks Pärnusse

NOORED, PERED, HARIDUS

 • Parandame kõrghariduse kättesaadavust regioonis. Toetame Tartu Ülikooli Pärnu kolledži arendamist ja multiversitase – erinevate Eesti ja rahvusvaheliste kõrgkoolide ühise õppekoha teket Pärnusse 
 • Toetame hariduse ja teaduse tõhusamat koostoimet kohaliku majanduse, ettevõtluse, kogukondade ja avaliku sektoriga
 • Tagame kõigile lastele lasteaiakoha linna maksumaksja kulul
 • Tagame ühe huviringi igale lapsele linna maksumaksja kulul
 • Teeme kooli- ja lasteaiavõrgu majad korda – tänane vajak ca 20 miljonit
 • Toetame Täiskasvanute gümnaasiumi jätkuvat tegevust iseseisva õppeasutusena

LOOVUS JA KULTUUR

 • Mõistame loovuse ja kultuuri arengut kui linna majandusliku edu ja konkurentsivõime üliolulist osa.
 • Loome ruumiliselt ja sisuliselt seostatud ja atraktiivse „Kultuurikilomeetri“ Pärnu jõe – vanalinna piirkonda. Endla – raamatukogu – kontserdimaja – muuseum – kino – muusikaklubi (Tempel) – kunstihoone – Uue kunsti muuseum – loovlinnak –  neist tegevuskohtadest kujundame ühtse sünergilise terviku
 • Rajame uue mitmefunktsioonilise kunstihoone
 • Toetame Loovlinnaku arengut
 • Toetame muusikaklubi „Tempel“ taasavamist ja arengut

REGIONAALNE LIIDER JA ARENGUMOOTOR

 • Panustame jõuliselt maakonnaüleste koostöömehhanismide arendamisse, võttes koostöö aluseks kõigi osapoolte vastastikuse usalduse, lugupidamise ja kasu
 • Toetame regionaalset koostööd Pärnumaa-Lääne-Saarte regioonis
 • Korrastame ja arendame senisest oluliselt ambitsioonikamalt Pärnu linna ja maakonna rahvusvahelist suhtlust – loome selle kaudu paremaid tingimusi regiooni ettevõtetele, haridusasutustele ja kogukondadele

LINNAOSADE JA OSAVALDADE ARENGU TASAKAALUSTAMINE

 • Loome ja rakendame linna juhtimise mudeli, mis võtab arvesse osavaldade ja linnaosade elanike häält
 • Anname osavaldadele ja linnaosadele kohalike küsimuste lahendamiseks vajalikud pädevused, õigused, vastutuse ja rahalised vahendid
 • Rajame igasse linnaossa: laste mänguväljaku, välijõusaali, 3×3 tänavakorvpalli väljaku, (ranna)võrkpalliväljaku
 • Rajame linnaosade ja osavaldade keskused – kogukondade tegevuskohad

LOE AJAKIRJA SIIN

UUDISED

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021