213

Arvi Altmäe

Viimsi vald
arvialtmäe_viimsi

Arvi Altmäe on Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor emeeritus, pikaajaline Eesti Kodukaunistamise Ühenduse esimees, targa ja energiasäästliku ehitamise ning keskkonna kujundamise vaieldamatu autoriteet. Tal on kaks doktorikraadi: sotsiaalteadustes Tallinna Ülikoolist ja kasvatusteadustes Tampere Ülikoolist. Viimsi elab ta aastast 1996.

Arvi Altmäe: Viimsi on meie kodu. Tark ja läbi mõeldud keskkond ning energiasäästlik ehitus aitavad hoida Viimsi jätkuvalt nende Eesti valdade esirinnas, kus on hea elada, töötada, lapsi kasvatada. Tahan, et Viimsis oleks Eesti kõige parem keskkond tarkade ja väärikate inimeste kasvatamiseks.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021