205

Mari-Ann Kelam

Viimsi vald
mariannkelam_viimsi

Mari-Ann Kelam on olnud Eesti poliitikas aktiivselt tegev juba enne 1991.aastat.  Ta on olnud Eesti Kongressi ning X ja XI Riigikogu liige, pikaajaline Viimsi vallavolikogu liige ja volikogu esimees.  Hariduselt on ta raamatukoguteaduse magister, tal on kaks last ja viis lapselast. Viimsis elab ta koos abikaasa Tunnega viimased kakskümmend aastat. 

 

Mari-Ann Kelam: Seisan hea selle eest, et säiliks Viimsi kaunis loodus ja keskkond. Metsa on lihtne maha võtta ja hooned asemele ehitada, kuid seda protsessi tagasi pöörata on praktiliselt võimatu. Soovin, et arendustegevuse kõrval säiliks Viimsi rohelus, merekultuur ja keskkond, kus inimestel on turvaline ja mugav elada. 

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021