208

Marju Aolaid

Viimsi vald
marju aolaid_viimsi

Marju Aolaid on kogenud haridusvaldkonna eestvedaja ja juht. Marju on ametis Viimsi abivallavanemana ja vastutab hariduse, huvihariduse ja noorsootöö valdkondade eest. Marju on lõpetanud Tallinna Pedagoogi  klassiõpetaja erialal ning omandanud  ärijuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta on töötanud koolis õpetajana, personalivaldkonna arendajana  pangandus- ja energiasektoris ning olnud aktiivselt tegev õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe arendamisel Tallinna Ülikoolis ja Sihtasutuses  Innove. Lisaks on Marju eelnevalt panustanud Harku vallas haridusvaldkonna juhtimisse. Marju on kahe sportliku poja ema.

Marju Aolaid: Iga Viimsi laps peab saama parima võimaliku hariduse ning võimaluse oma anded täiel määral välja arendada. Peame suutma märgata iga lapse vajadusi ning aidata tal kujundada personaalne õpitee. Viimsist peab saama õppijat ja õpetajat toetav omavalitsus.

VALIMISTE INFO

Valimispäev on 17. oktoobril, hääletamine toimub kell 9.00 – 20.00.

15. – 16. oktoobril toimub eelhääletamine. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 – 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

11. – 16. oktoobril toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 11. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.

11. – 14. oktoobril toimub eelhääletamine vähemalt ühes igas vallas ja linnas määratud jaoskonnas. Toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Täpsem kuupäevade info siin.

 

Isamaa KOV reglement 2021