Põhiseisukohad 2021 KOV volikogude valimisteks

ISAMAA PÕHISEISUKOHAD 2021 KOHALIKEL VALIMISTEL 

Isamaa seisab 2021. aasta kohalikel valimistel eestluse, perede, keskkonna, ettevõtluse ja töökohtade eest igas Eesti omavalitsuses.

Isamaa seisab 2021. kohalikel valimistel …

1 … avatud ja vastutustundliku valitsemise eest, mis töötaks Eesti inimeste heaks. Me seisame vastu korruptsioonile ja liigsele bürokraatiale ning võitleme selle eest, et suurendada kohalike omavalitsuste otsustusõigust- ja vabadust.

  1. kaasaegse ja innovaatilise omavalitsuse eest, mis arvestab inimeste huvidega. Kasutame nutikaid lahendusi omavalitsuste juhtimises, avaliku ruumi planeerimisel, transpordisüsteemi ja ühistranspordi kavandamisel ning hariduselus ja tervishoius.
  2. eesti keele ja kultuuri eest. Kvaliteetne ning kättesaadav eestikeelne ja eestimeelne haridus peab algama lasteaiast. Tagame, et kõigi Eesti omavalitsuste ja nende allasutuste töökeel on eesti keel. Ühtlasi toetame professionaalseid kultuuritegijaid ja kohalikku kultuurielu.
  3. … perede kui Eesti rahva püsimise ja kasvamise alustala eest. Lasterikkust, laste kasvatamist ning perede õnnelikku koospüsimist toetatakse avalike teenuste ja toetustega. Lisaks toetatakse inimeste oskuste ja hoiakute kujunemist haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna koostöös.
  4. koduomanike eest. Toetame energiatõhusust, vähendame kinnisvaraarendusega kaasnevat bürokraatiat ja soodustame uute kodude ehitamist. Lisaks lõpetame lumerookimise teoorjuse. Omavalitsustele kuuluvatel kõnni- ja kergteedel peab lume- ja libedusetõrjega tegelema omavalitsus.
  5. rohelise ja atraktiivse eluruumi eest. Meie metsad, veekogud ja puhas õhk peavad säilima ka järgmistele põlvkondadele. Otsuseid tehes kaalume alati nende mõju keskkonnale.
  6. …. heade ühenduste ja taristute eest. Suurendame inimeste liikumisvabadust ning seisame selle eest, et head teed, mugavad ühendused ja kiire internet jõuaksid kodude ja ettevõteteni. Lisaks panustame kergteede ehitusse ja kruusateede viimisesse mustkatte alla ning eelistame transpordikorralduses innovaatilisi lahendusi.
  7. ettevõtluse eest. Ettevõtlus peab toetama kohaliku piirkonna arengut ning kogukonna heaolu. Tark ettevõtlus ja head töökohad on eelduseks, et inimesed elaksid hästi kõikjal Eestis. Omavalitsus peab olema ettevõtjatele partner, kes aitab probleeme lahendada, mitte konkurent või takistus.
  8. sotsiaalse turvalisuse eest. Murede korral peab inimene abi saama koduomavalitsuselt ilma ebamõistlike takistusteta. Arendame koostöös riigiga sotsiaalseid turvavõrke peredele, eakatele ja erivajadustega inimestele ning toetame inimeste iseseisvat toimetulekut oma kodus.
  9. rahvatervise eest. Panustame täiendavalt tervislikku koolitoitu, tervisespordi arengusse, tervislike eluviiside propageerimisse ja teistesse valdkondadesse ning motiveerime kodanikke elama tervislikult kogu elukaare jooksul.

 

ISAMAA PÕHISEISUKOHAD PIKEMALT